TAISYKLĖS IR NAUDOJIMO SĄLYGOS

Klientas, užsisakydamas prekes iš GullMX.com parduotuvės, turi užsiregistruoti GullMX.com internetinėje svetainėje, įvesti savo registracijos vardą ir slaptažodį. GullMX.com patvirtina, jog registracijos faktas nereiškia, jog klientui bus siunčiami informaciniai pranešimai, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui. Klientui pageidaujant gauti GullMX.com informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai būtų siunčiami.

Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai kliento duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. GullMX.com patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. GullMX.com įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus GullMX.com partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

Klientas, užsiregistruodamas GullMX.com parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu, klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes GullMX.com parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, GullMX.com atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.